สำหรับผู้พิการแล้ว ทางสังคมก็ถือได้ว่าเป็นผู้โชคร้าย เพราะอาจมีร่างกายหรือจิตใจที่ไม่ครบองค์ประกอบ การประกอบอาชีพก็ยิ่งมีความลำบากมากขึ้นตามไปด้วย แต่ทว่าในความโชคร้ายก็ใช่ว่าจะไม่มีแสงสว่างเอาเสียเลย เพราะคุณยังสามารถทำเรื่องขอยื่นการกู้เงินคนพิการ เพื่อประกอบอาชีพ จากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการได้ รายละเอียดเป็นอย่างไร มาติดตามกันนะคะ เงินกู้ยืมประกอบอาชีพคนพิการ – การกู้เงินคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ ได้ออกระเบียบการขอกู้ยืมเงินของผู้พิการ เพื่อนำไปประกอบอาชีพ ขอย้ำนะคะว่าเป็นการกู้เพื่อนำไปประกอบอาชีพ เพราะหลังจากที่คุณทำเรื่องขอกู้เข้าไปแล้ว เมื่อเขาพิจารณาจะมีการส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างละเอียด และเนื่องด้วยคิวที่ค่อนข้างยาว อาจใช้ระยะเวลาในการทำเรื่องค่อนข้างนาน (ไม่ต่ำกว่า 3-4 เดือนแน่นอนค่ะ) โดยวงเงินกู้จะให้กู้เป็นรายบุคคล คนละ 60,000 บาท หรือหากประสงค์จะขอกู้มากกว่านี้ ก็สามารถให้กู้ได้สูงสุดถึง 120,000 บาท ทั้งนี้จะพิจารณาเป็นราย ๆ ไปค่ะ ในส่วนที่เป็นรายกลุ่ม คือมีจำนวนสมาชิกตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป มีวัตถุประสงค์ในการขอกู้เพื่อประกอบอาชีพชัดเจน ก็จะให้กู้ได้กลุ่มละ...