Tag: การนำกรมธรรม์ออกมาใช้

กู้เงินประกันชีวิต ร้อนเงิน กรมธรรม์ของคุณช่วยได้!

หลาย ๆ ท่านมักมีการวางแผนในชีวิต โดยการเก็บเงินผ่านการทำประกันชีวิต โดยหวังไว้เมื่ออนาคตอีกสัก 20-30 ปีข้างหน้า จะมีเงินก้อนที่ได้รับจากการทำประกันชีวิต เพื่อไว้ใช้เป็นเงินยามเกษียณ หรือเก็บไว้ทำอะไรตามความฝันของคุณในอนาคต แต่หากระหว่างทาง ชีวิตมักไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ คุณอาจต้องผจญกับหลาย ๆ สิ่ง ไม่ว่าจะภาวะเศรษฐกิจ เงินเฟ้อ การถูกเลิกจ้างงาน โรคระบาดทำให้ทำงานหรือใช้ชีวิตแบบเดิมไม่ได้ หรือเหตุการณ์ร้ายอื่น ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อกระเป๋าเงินของคุณจนทำให้ขาดแคลน หมุนไม่ทัน งานนี้ทราบหรือไม่ว่ากรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีอยู่ของคุณ สามารถช่วยคุณได้ ชักสนใจแล้วใช่ไหมคะ มาติดตามรายละเอียดกู้เงินประกันชีวิตกันได้เลยค่ะ กรมธรรม์ประกันชีวิต – กู้เงินประกันชีวิต โดยปกติแล้ว บริษัทประกันชีวิตหลาย ๆ บริษัท เขาจะมีมาตรการให้คุณสามารถกู้เงินจากกรมธรรม์ของคุณเองได้ ความหมายก็คือ หากคุณมีการส่งเงินตามกรมธรรม์ของคุณมาระยะเวลาหนึ่ง ก็สามารถกู้เงินจากจำนวนที่คุณได้ส่งมาแล้ว และถูกคิดดอกเบี้ยตามที่บริษัทกำหนด โดยอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว ถือได้ว่าเป็นจำนวนที่ถูกมาก...

กู้เงิน AIA แหล่งกู้สำหรับคนทำประกันชีวิต ปี 2021

คนเรามีวิถีการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกันไปในแต่ละคน และก็มีความจำเป็นที่ไม่เหมือนกันเช่นกัน ดังนั้นเราไม่ควรนำความคิดจากสภาพความเป็นอยู่ของเราไปตัดสินเรื่องราวของบุคคลอื่น เพราะไม่แน่ว่าหากเราอยู่ในสถานการณ์แบบเขา เราอาจจะตัดสินใจได้แย่กว่าเขาก็เป็นได้ค่ะ ในเรื่องของการหาทางออกชีวิต เวลาที่เราอาจตกที่นั่งลำบาก เงินไม่คล่องมือ หรือต้องการเงินที่จะสามารถมาปิดหนี้ที่ดอกเบี้ยสูง ๆ บ้าง หากคุณมีกรมธรรม์ประกันชีวิต AIA อยู่ ก็สามารถนำมากู้เงิน AIA ได้ค่ะ อีกช่องทางที่เราอาจมองข้ามไป รายละเอียดเป็นอย่างไรมาติดตามกันเลยค่ะ AIA – กู้เงิน AIA หากคุณตระหนักถึงความไม่แน่นอนของชีวิต หลายท่านจึงเลือกที่จะทำกรมธรรม์ประกันชีวิตขึ้นมา นัยหนึ่งหากไม่เกิดเหตุอะไรขึ้นกับคุณ เมื่อถึงเวลาที่กำหนดไว้ก็จะได้รับเงินก้อนจากกรมธรรม์นั้น ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นเงินเก็บให้ตัวคุณเอง อีกนัยหนึ่ง หากเกิดเหตุไม่คาดคิดที่ทำให้เราเสียชีวิต ก็ทำให้คนข้างหลังไม่ต้องลำบาก สามารถรับเงินก้อนในฐานะผู้รับผลประโยชน์ มีลูก ก็ทำให้เขามีเงินที่จะเรียนต่อไปจนจบ เป็นต้น แต่หากในระหว่างทางของการชำระค่าเบี้ยประกันภัยชีวิต คุณเกิดสภาวะเงินขาดมือหรือสภาพคล่องทางการเงินลดลง อยากจะหาแหล่งเงินกู้ ไม่ต้องมองหาแหล่งเงินกู้ไกล ๆ ที่ไหน...