กู้เงิน AIA แหล่งกู้สำหรับคนทำประกันชีวิต ปี 2021

คนเรามีวิถีการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกันไปในแต่ละคน และก็มีความจำเป็นที่ไม่เหมือนกันเช่นกัน ดังนั้นเราไม่ควรนำความคิดจากสภาพความเป็นอยู่ของเราไปตัดสินเรื่องราวของบุคคลอื่น เพราะไม่แน่ว่าหากเราอยู่ในสถานการณ์แบบเขา เราอาจจะตัดสินใจได้แย่กว่าเขาก็เป็นได้ค่ะ ในเรื่องของการหาทางออกชีวิต เวลาที่เราอาจตกที่นั่งลำบาก เงินไม่คล่องมือ หรือต้องการเงินที่จะสามารถมาปิดหนี้ที่ดอกเบี้ยสูง ๆ บ้าง หากคุณมีกรมธรรม์ประกันชีวิต AIA อยู่ ก็สามารถนำมากู้เงิน AIA ได้ค่ะ อีกช่องทางที่เราอาจมองข้ามไป รายละเอียดเป็นอย่างไรมาติดตามกันเลยค่ะ

AIA iService

AIA – กู้เงิน AIA

หากคุณตระหนักถึงความไม่แน่นอนของชีวิต หลายท่านจึงเลือกที่จะทำกรมธรรม์ประกันชีวิตขึ้นมา นัยหนึ่งหากไม่เกิดเหตุอะไรขึ้นกับคุณ เมื่อถึงเวลาที่กำหนดไว้ก็จะได้รับเงินก้อนจากกรมธรรม์นั้น ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นเงินเก็บให้ตัวคุณเอง อีกนัยหนึ่ง หากเกิดเหตุไม่คาดคิดที่ทำให้เราเสียชีวิต ก็ทำให้คนข้างหลังไม่ต้องลำบาก สามารถรับเงินก้อนในฐานะผู้รับผลประโยชน์ มีลูก ก็ทำให้เขามีเงินที่จะเรียนต่อไปจนจบ เป็นต้น

แต่หากในระหว่างทางของการชำระค่าเบี้ยประกันภัยชีวิต คุณเกิดสภาวะเงินขาดมือหรือสภาพคล่องทางการเงินลดลง อยากจะหาแหล่งเงินกู้ ไม่ต้องมองหาแหล่งเงินกู้ไกล ๆ ที่ไหน ลองกู้เงินกรมธรรม์ประกันชีวิตของตัวเองค่ะ ฟังดูเหมือนคุณต้องกู้เงินตัวเองออกมา แต่อย่างน้อยดอกเบี้ยที่คุณจะเสีย เมื่อเทียบกับการขอสินเชื่อผ่านธนาคาร ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อบุคคล หรือการกดเงินสดจากบัตรเครดิต ก็ยังเสียดอกเบี้ยที่ถูกกว่ามากเลยทีเดียว

สำหรับวิธีการกู้เงินจากกรมธรรม์ของคุณนั้น คุณสามารถทำรายการได้ดังนี้  

  1. ตรวจสอบยอดที่สามารถกู้ได้ ผ่านระบบข้อมูลลูกค้า AIA iService สามารถใช้งานผ่านเว็ปไซต์ / แอปพลิเคชัน หรือคลิก ที่นี่ หรือ โทรสอบถามเจ้าหน้าที่ AIA Call center ที่เบอร์ 1581
  2. วงเงินกู้ยืม ขึ้นอยู่กับมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ตามกรมธรรม์ของคุณ
  3. ดอกเบี้ย จะมีระบุไว้ในอัตราที่กำหนด ซึ่งจะแตกต่างกันไปในแต่ละกรมธรรม์
เช็คกรมธรรม์ aia

4. การขอกู้ สามารถทำได้ 3 กรณี คือ

4.1 เดินทางไปที่สำนักงาน ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ AIA ชั้น 2 เอไอเอทาวเวอร์ ถ.สุรวงศ์ ในเวลาทำการ จันทร์ถึงศุกร์ 8.00-17.00 น.

หากไปด้วยตนเอง ใช้เอกสารเพียงสัญญาเงินกู้ ดาวน์โหลดได้ ที่นี่ หรือกรอกที่สำนักงานก็ได้ ควบคู่กับสำเนาบัตรประชาชน และควรจดเลขกรมธรรม์ไว้ด้วยเพื่อการค้นหาที่รวดเร็วมากขึ้น

แต่หากมอบอำนาจ ต้องเป็นบุคคลที่อ้างอิงความสัมพันธ์ได้เช่น สามี-ภรรยา / บิดา-มารดา-บุตร และเพิ่มเติมเอกสารข้างต้นคือ ใบมอบอำนาจ หากอ้างอิงความสัมพันธ์ไม่ได้ บริษัทฯ จะออกเป็นเช็คและส่งให้ที่ที่อยู่ของผู้ถือกรมธรรม์เท่านั้น

วิธีการนี้เหมาะสำหรับบุคคลที่ต้องการรีบรับเงิน เพราะใช้เวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมงก็จะได้รับเป็นเช็ค สามารถนำไปขึ้นเงินสดหรือฝากเข้าบัญชีได้

4.2 ส่งผ่านตัวแทน หรือสำนักงานตัวแทนใกล้บ้าน เอกสารใช้ สัญญากู้เงิน ควบคู่กับสำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกัน บริษัทฯ จะจัดส่งเป็นเช็คผ่านไปยังตัวแทนภายใน 1-2 อาทิตย์ เหมาะสำหรับคนที่ไม่รีบนักค่ะ

4.3 ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ โดยส่งมาที่ ศูนย์รับเอกสาร (ฝ่ายบริการผู้ถือกรมธรรม์) บริษัทเอไอเอ จำกัด 181 ถนน สุรวงศ์ เขต บางรัก กทม. 10500 เอกสารใช้ สัญญากู้เงิน ควบคู่กับสำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกัน บริษัทฯ จะส่งเช็คให้ตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้ภายใน 1-2 อาทิตย์ หรือหากเป็นการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร จะใช้เวลาประมาณ 3 วันทำการค่ะ

วิธีการง่าย ๆ เท่านี้ คุณก็สามารถกู้เงิน AIA ได้แล้วค่ะ หากอยากมองหาแหล่งสินเชื่ออื่นที่ดอกเบี้ยถูก ดูรายละเอียดได้จากบทความนี้ค่ะ คลิก และนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนมีวินัยในการจ่ายคืนให้ตรงตามเวลาด้วยนะคะ ทั้งนี้การจ่ายค่าเบี้ยกรมธรรม์ก็ยังเป็นไปตามปกติค่ะ