กู้เงิน ภาษาอังกฤษ 9 คำศัพท์ที่ควรรู้

แม้เราจะเป็นคนไทย ตัวหนังสือที่ปรากฏตามสถานที่ต่าง ๆ หรือเวลาไปติดต่อบริษัทนั้นบริษัทนี้จะเป็นภาษาไทยก็ตาม แต่ในบางครั้งเราก็ยังพบกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษบ่อยครั้ง หรือการใช้ภาษาอังกฤษทับศัพท์กับความหมายนั้น ๆ ไปเลย ซึ่งหากเป็นเรื่องเกี่ยวกับการขอกู้เงิน ขอสินเชื่อกับสถานที่ต่าง ๆ เมื่อเจอคำศัพท์บางอย่างเราอาจจะไม่เข้าใจ หรืออยากจะทราบรายละเอียดของมันให้ชัดเจนมากขึ้น เพราะนี่อาจมีผลต่อการตัดสินใจเพื่อทำเรื่องขอสินเชื่อได้ ดังนั้น บทความนี้จะคุณมารู้จัก 9 คำศัพท์ กู้เงิน ภาษาอังกฤษ ที่ควรทราบกันค่ะ จะมีคำใดบ้าง มาติดตามกันนะคะ

ขอสินเชื่อบ้าน ภาษาอังกฤษ

การขอสินเชื่อ ภาษาอังกฤษ – กู้เงิน ภาษาอังกฤษ

ในการทำเรื่องขอสินเชื่อหรือขอกู้เงินกับทางสถาบันการเงินนั้น บางครั้งคุณจะพบศัพท์ภาษาอังกฤษบ้างบางตัว เช่น Mortgage หรือ MLR หรือ MRR เป็นต้น มาค่ะ เราจะพาคุณมารู้จักกับคำศัพท์เหล่านี้มากขึ้น

 1. Get a loan หมายความว่า เราต้องการขอสินเชื่อ หรือขอกู้เงิน นั่นเองค่ะ
 • หรือศัพท์ที่น่าสนใจอีก 2 คำก็คือคำว่า borrow กับคำว่า lend ซึ่งสามารถพูดเป็นประโยคได้ดังนี้
 • Can I get a loan? ผม/ดิฉันจะขอกู้เงินได้ไหมค่ะ? หรือ
 • Can I borrow some money? ฉันขอยืมเงินได้ไหม?
 • Could you lend me 5,000 Baht? ฉันขอยืมเงิน 5,000 บาทได้ไหม?

2. Mortgage หมายความว่า การจำนอง

 • คำศัพท์ที่เราได้ยินบ่อยมักเป็น Mortgage loan ซึ่งก็จะหมายถึงการที่เรานำบ้านและที่ดินไปจำนอง ขอกู้เพื่อให้เงินมาจำนวนหนึ่ง มักใช้เรียกกับสินเชื่อที่อยู่อาศัย หรือบางสถาบันการเงินก็จะใช้คำว่า Housing loan ค่ะ แต่ให้ทราบว่าศัพท์ 2 ตัวนี้หมายถึงสินเชื่อบ้านนั่นเอง

3. Installment หมายความว่า ค่างวด

 • เมื่อเราทำการกู้เงินและสถาบันการเงินอนุมัติสินเชื่อให้เราแล้ว ก็จะมีระบุว่าเราต้องจ่ายเงินเป็นงวด ๆ จำนวนกี่งวดก็ว่าไป และเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่นั่นเอง เช่น ค่างวดรถ ก็จะใช้คำว่า Car installment เป็นต้น
กู้เงิน ภาษาอังกฤษ

4. Short term loan หมายความว่า เงินกู้ระยะสั้น มักเป็นการขอสินเชื่อส่วนบุคคลที่ระยะเวลาผ่อนไม่นาน เช่น มีระยะเวลาผ่อนชำระ 1 – 2 ปี เป็นต้น

5. Long term loan หมายความว่า เงินกู้ระยะยาว มักเป็นสินเชื่อที่มีระยะเวลาการผ่อนให้คุณค่อนข้างนาน เช่น ผ่อนรถ 7 ปี, ผ่อนบ้าน 30 ปี เป็นต้น

6 Fixed rate interest หมายความว่า อัตราดอกเบี้ยคงที่

 • น่าจะเจอคำนี้กันบ่อย ๆ กับการผ่อนรถยนต์ค่ะ ซึ่งก็หมายถึงการกำหนดอัตราดอกเบี้ยตายตัวตลอดอายุสัญญากู้ โดยอัตราดอกเบี้ยก็จะคิดหรือกำหนดจากวันเวลาที่เราทำสัญญากับทางบริษัทนั่นเอง อัตราดอกเบี้ยแบบนี้ แม้เศรษฐกิจจะผันผวนแต่ดอกเบี้ยคุณก็จะถูกคิดในอัตราเดิมค่ะ

7. Floating rate interest หมายความว่า อัตราดอกเบี้ยลอยตัว

 • อัตราดอกเบี้ยลักษณะนี้มักใช้กับการผ่อนบ้าน ดอกเบี้ยจะมีการผกผันขึ้นลงตามสภาวะ ซึ่งหากในช่วงนั้นดอกเบี้ยลดต่ำ เมื่อคุณผ่อนชำระในแต่ละงวด เมื่อดอกเบี้ยน้อยลง ก็จะทำให้คุณสามารถชำระเงินต้นได้มากขึ้น ตรงกันข้ามในช่วงเวลาใดที่ดอกเบี้ยสูงขึ้น ก็จะทำให้คุณผ่อนชำระเงินต้นได้ลดลง ในยอดเงินที่เท่ากันค่ะ

8. MRR หรือย่อมาจาก Minimum Retail Rate

 • หมายถึงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่สถาบันการเงินจะเก็บจากลูกค้ารายย่อยชั้นดี โดยสินเชื่อต่าง ๆ จะใช้ MRR เป็นเกณฑ์มาตรฐานตั้งต้น ซึ่งก็ต้องขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อนั้น ๆ และข้อกำหนดของสถาบันการเงินเอง

9. MLR หรือย่อมาจาก Minimum Loan Rate หรือ Minimum Lend Rate

 • หมายถึง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่สถาบันการเงินจะเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ซึ่งต้องมีหลักประกันที่เพียงพอ มีประวัติทางการเงินที่ดี และเป็นเงินกู้ที่มีระยะเวลายาว

คงพอทำให้หายข้องใจกับศัพท์กู้เงิน ภาษาอังกฤษ ต่าง ๆ ที่เคยสงสัยกันมาบ้างนะคะ และหากกำลังจะขอสินเชื่อหรือขอกู้อยู่ อย่าลืมเตรียมตัว 5 สิ่งนี้เพื่อให้กู้ได้ผ่านฉลุย ดูรายละเอียดได้ ที่นี่