กู้เงิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ อยากให้คนไทยมีบ้าน ปี 2564

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้เตรียมวงเงินปล่อยสินเชื่อไว้ถึง 70,000 ล้านบาทสำหรับ 3 โครงการในปี 2564 เพื่อช่วยคนที่มีรายได้น้อยและบุคลากรทางภาครัฐ สามารถขอกู้เงินเพื่อมีบ้านได้ สมกับความต้องการที่อยากให้คนไทยมีบ้าน ผ่าน 3 โครงการ โดยโครงการสินเชื่อบ้าน ธอส. เพื่อสานรัก ปี 2564 นั้นเราได้นำเสนอไปที่บทความก่อนหน้านี้แล้ว สามารถเข้าไปดูได้ ที่นี่ และถือได้ว่าบทความนี้เป็นภาคต่อของการ กู้เงิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยเราจะได้นำอีก 2 โครงการที่เหลือมาเสนอต่อคุณค่ะ จะมีรายละเอียดเป็นอย่างไรมาติดตามกันต่อค่ะ

ธอสสินเชื่อบ้าน 2563 ผู้มีรายได้น้อย

มาตรการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพื่อกู้เงิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีมาตรการเกี่ยวกับสินเชื่อ ในการที่ต้องการให้คนไทยมีบ้านง่ายขึ้น จึงได้ทุ่มงบปล่อยสินเชื่อผ่าน 3 โครงการ 1 ในนั้นเราได้นำเสนอไปแล้ว ดังนั้น บทความนี้เราจะพามาดูอีก 2 โครงการ ดังนี้ค่ะ

 1. โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ
 • เป็นโครงการเพื่อข้าราชการ, พนักงานราชการ, พนักงานมหาวิทยาลัย, พนักงานรัฐวิสาหกิจ, หรือพนักงานรัฐที่ชื่อเรียกอย่างอื่น หรือลูกจ้างรัฐผู้มีสิทธิ์ขอกู้ โดยหน่วยงานต้นสังกัดได้ลงนามร่วมกับ ธอส.
 • สามารถยื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมภายใน 30 มิถุนายน 2564 (อาจสิ้นสุดก่อนโครงการหากมีการขอกู้จนเต็มวงเงินที่วางไว้) โดยมีกรอบวงเงินให้กู้ 30,000 ล้านบาท
 • อัตราดอกเบี้ย ปีที่ 1 = 2.65% ต่อปี, ปีที่ 2 = 3% ต่อปี, ปีที่ 3 = MRR-2.65% ต่อปี และปีที่ 4 และ 5 = MRR-2% ปีที่ 6 เป็นต้นไป = MRR-1% ต่อปี
 • สามารถกู้ได้ในวงเงิน 1 ล้านบาท
 • ผ่อนชำระเริ่มต้นเพียง 3,400 บาทต่อเดือน
 • ยกเว้นค่าธรรมเนียมการยื่นขอกู้ (0.1% ของวงเงินกู้) และค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ธอสปล่อยสินเชื่อ 2563

2. โครงการสินเชื่อปี 2564 สินเชื่อบ้านคนละหลัง

 • สามารถยื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมภายใน 30 มิถุนายน 2564 (อาจสิ้นสุดก่อนโครงการหากมีการขอกู้จนเต็มวงเงินที่วางไว้) โดยมีกรอบวงเงินให้กู้ 10,000 ล้านบาท
 • เพื่อให้คุณสามารถซื้อที่ดินพร้อมอาคาร, ซื้อที่ดินเพื่อปลูกสร้างอาคาร, ต่อเติม-ขยาย-ซ่อมแซมอาคาร, ไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคารจากสถาบันการเงินอื่น เป็นต้น
 • สามารถกู้ได้ในวงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท
 • ระยะเวลากู้ ไม่ต่ำกว่า 6 ปี แต่ไม่เกิน 40 ปี โดยเมื่อรวมระยะเวลากู้แล้ว อายุผู้ขอสินเชื่อต้องไม่เกิน 70 ปี
 • อัตราดอกเบี้ย ปีที่ 1 และ 2 = 2.75% ต่อปี, ปีที่ 3 = MRR-3.4% ต่อปี, ปีที่ 4 และ 5 = MRR-2% ปีที่ 6 เป็นต้นไป = MRR-0.75% ต่อปี
 • ยกเว้นค่าธรรมเนียมการยื่นขอกู้ (0.1% ของวงเงินกู้), ค่าประเมินหลักประกัน และค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
 • สำหรับประชาชนทั่วไป ที่มีรายได้ไม่เกิน 25,000 บาท และสามารถใช้สิทธิ์ยื่นกู้ในโครงการนี้ 1 รายต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชน กรณีมีผู้กู้ร่วม ใช้สิทธิ์ได้เพียง 1 หลังเท่านั้น

หากสนใจใน 3 โครงการที่ กู้เงิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพื่อให้คนไทยได้มีบ้านง่ายขึ้น ก็สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่ และหวังว่าคุณ ๆ ทั้งหลายก็จะสามารถมีบ้านได้สมใจกันเสียทีนะคะ