กู้เงิน ธนาคารออมสิน ส่องสินเชื่อที่ให้กู้ ปี 2564

ธนาคารออมสิน เสมือนเพื่อนยามยากที่อยู่คู่คนไทยมาช้านาน ผู้เขียนยังจำได้ในสมัยเด็กเรียนชั้นประถม ธนาคารออมสินจะส่งเจ้าหน้าที่ธนาคารมาเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อมารับฝากเงินจากเด็ก ๆ ภายในโรงเรียน เรียกได้ว่า วันนั้นใครมีเงินมาฝากกับเจ้าหน้าที่ได้นี่ เท่สุด ๆ ไปเลย รวมไปถึงในเทศกาลต่าง ๆ ที่ทางธนาคารจะแจกของสมนาคุณให้กับเด็ก ๆ ด้วย เช่น กระปุกออมสิน สมุดเรียน ถือได้ว่าเป็นการเสริมสร้างนิสัยการเก็บออมให้กับเด็ก ๆ ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว จวบจนปัจจุบันออมสินก็มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ทั้งประเภทเงินฝาก สินเชื่อ สลากออมสิน แอปพลิเคชันเพื่อให้ทันกับยุคสมัย ใครมีบัญชีกับที่นี่ไม่มีเชยแน่นอน นอกจากประเภทเงินฝาก สลากออมสินแล้ว ใครต้องการกู้เงิน ธนาคารออมสิน ก็ไม่ควรพลาดค่ะ เพราะเขามีโครงการสินเชื่อมากมาย โดยบทความก่อน ๆ เราได้มีแนะนำไปบ้างแล้ว อาทิเช่น ออมสินปล่อยสินเชื่อ 50,000 ปี 64 คุณ ๆ สามารถเข้าไปดูย้อนหลังได้ ที่นี่ ส่วนบทความในครั้งนี้จะพามารู้จักกินสินเชื่ออีก 2 ตัวเพิ่มเติม จะเป็นสินเชื่ออะไร มีรายละเอียดเป็นอย่างไร มาติดตามกันได้เลยค่ะ

สินเชื่อธนาคารออมสิน มนุษย์เงินเดือน

เราจะพามารู้จักสินเชื่อจากธนาคารออมสินเพิ่มเติม ที่ค่อนข้างเหมาะกับมนุษย์เงินเดือนอย่างมากทีเดียวค่ะ หากใครสนใจจะขอสินเชื่อ ธนาคารออมสิน ต้องไม่พลาดนะคะ

 1. สินเชื่อชีวิตสุขสันต์
 • เป็นสินเชื่อสำหรับผู้ที่ต้องการนำเงินก้อนไปใช้จ่ายด้วยวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เช่น ค่าแต่งงาน, ค่าเล่าเรียนบุตร, ค่าท่องเที่ยว ช่วยให้ชีวิตคุณได้สุขสันต์สมชื่อโครงการ
 • เป็นเงินกู้ระยะยาว ไม่เกิน 10 ปี โดยยอดวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 20 ล้านบาท หรือจะเป็นเงินกู้เบิกเกินบัญชี สูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาท
 • ซึ่งทั้ง 2 กรณีข้างต้นขึ้นอยู่กับประเภทของหลักทรัพย์ที่ใช้ค้ำประกัน กล่าวคือ ให้กู้เงิน ธนาคารออมสิน ได้ไม่เกิน ร้อยละ 95 ของเงินฝากคงเหลือ หรือของสลากออมสิน โดยจะใช้ฉบับเดียวหรือหลายฉบับรวมกันก็ได้ แต่มูลค่าต้องไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท
 • อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศของธนาคาร
 • โดยต้องมีคุณสมบัติคือ เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ สามารถทำนิติกรรมตามกฏหมายได้ มีที่อยู่แน่นอนติดต่อได้ และต้องมีบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกกับธนาคาร
กู้เงิน ธนาคารออมสิน

2. สินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ

 • เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว หรือต้องการชำระหนี้สินอื่น ๆ
 • โดยให้กู้ตามจริง และตามความสามารถในการชำระ รายละไม่เกิน 200,000 บาท
 • อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศของธนาคาร แบบอัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat rate)
 • ระยะเวลาชำระคืน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวงเงินกู้ โดยให้ชำระคืนสูงสุด 8 ปี หรือ 96 งวด
 • คุณสมบัติ ต้องเป็นผู้มีรายได้ประจำ หากเป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ต้องมีอายุงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป ส่วนพนักงานบริษัทเอกชน ต้องมีอายุงานอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • อายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมระยะเวลากู้แล้วต้องไม่เกิน 60 ปี
 • มีที่อยู่แน่นอนติดต่อได้ และต้องมีบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกกับธนาคาร
 • ต้องไม่เป็นพนักงาน กรรมการ ผู้บริหารของธนาคารออมสิน

หากสนใจกู้เงิน ธนาคารออมสิน ในสินเชื่อตัวใดตัวหนึ่งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่ หรือติดต่อ Call center ที่เบอร์ 1115 ค่ะ