กู้เงิน ธกส สินเชื่อฉุกเฉิน ดอกเบี้ยต่ำ เกษตรกรมีเฮ!

โควิด 19 ยังต้องอยู่กับเราไปเรื่อย ๆ สิ่งที่จะทำได้ก็คือ ควบคุมการระบาดให้อยู่ในวงแคบที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และเชื่อแน่ว่าทุกคน ทุกสาขาอาชีพ ต้องได้รับผลกระทบด้านรายได้จากเจ้าโควิด 19 นี้กันไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวค่ะ แต่เมื่อชีวิตยังไม่สิ้นก็ต้องดิ้นกันต่อไปนะคะ ในส่วนของภาครัฐเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ มีการออกมาตรการเพื่อช่วยเหลือคนไทยทั้งประเทศ ไม่ว่าจะเป็นโครงการต่าง ๆ เช่น คนละครึ่ง, เราชนะ เป็นต้น รัฐบาลก็จัดให้ทาง ธกส และออมสิน เป็นผู้ดำเนินการปล่อยสินเชื่อฉุกเฉินให้กับประชาชน ซึ่งในส่วนของเกษตรกรนั้น ส่วนใหญ่ก็จะมีบัญชีหรือลงทะเบียนต่าง ๆ ไว้กับ ธกส กันอยู่แล้ว ดังนั้นการจะกู้เงิน ธกส จึงสามารถทำได้อย่างสะดวก และได้รับความช่วยเหลือที่รวดเร็ว มาดูกันค่ะว่าสินเชื่อฉุกเฉินที่ ธกส เปิดให้กู้มีอะไร และรายละเอียดเป็นอย่างไร มาติดตามกันต่อค่ะ

กู้เงิน ธกส

กู้เงิน ธกส สินเชื่อ ธกส 2564

สินเชื่อที่ให้เกษตรกรสามารถกู้เงินจาก ธกส ได้มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 1. สินเชื่อฉุกเฉินสู้ภัยโควิด 19 ระลอกใหม่
 • เดิมโครงการนี้หมดเขตไปแล้ว แต่ได้ต่ออายุโครงการออกไปจนถึง 30 มิถุนายน 2564 นี้
 • ผู้ขอสินเชื่อ จะเป็นลูกค้า ธกส เดิม หรือเป็นบุคคลในครอบครัวเกษตรกรก็ได้
 • อายุตั้งแต่ 20 -70 ปีบริบูรณ์
 • ต้องลงทะเบียนผ่านระบบ Line ที่ BAAC Family แล้วรอการนัดหมายจากทางสาขาต่อไป
 • หากไม่มี Line หรือไม่มีโทรศัพท์มือถือ สามารถให้บุคคลในครอบครัว เช่น ลูกหลาน หรือพนักงาน ธกส ลงทะเบียนให้ได้
 • การรับเงินต้องมีบัญชี ธกส เท่านั้น หากยังไม่มีบัญชี รอการนัดหมายจากเจ้าหน้าที่ธนาคาร เพื่อทำการนัดให้มาเปิดบัญชี
 • การกู้เงิน ธกส ในสินเชื่อตัวนี้ ไม่สามารถกู้ซ้ำซ้อนกับธนาคารออมสินได้ ต้องเลือกเพียงธนาคารใดธนาคารหนึ่ง เนื่องจากเป็นนโยบายทางภาครัฐที่ให้ 2 ธนาคารนี้ได้ให้สินเชื่อฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
 • สามารถขอกู้ได้รายละไม่เกิน 10,000 บาท
 • อัตราดอกเบี้ยแบบ Flat rate ในอัตรา ร้อยละ 0.1 ต่อเดือน
 • ระยะเวลาการผ่อน กำหนดไว้ที่ 2.5 ปี นับจากวันที่กู้ โดยปลอดการผ่อนชำระเงินต้นและดอกเบี้ย เป็นเวลา 6 เดือน และเริ่มผ่อนชำระตั้งแต่เดือนที่ 7 เป็นต้นไป
 • สามารถเลือกผ่อนรายเดือน, ราย 3 เดือน หรือราย 6 เดือนได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับที่มาของรายได้ของคุณ

2. สินเชื่อเงินด่วน A-Cash

 • สินเชื่อผู้ที่ต้องการเงินด่วน เพื่อใช้จ่ายภายในครัวเรือน
 • ต้องเป็นลูกค้าเกษตรกรที่มีประวัติดี ไม่มีหนี้ค้างชำระ และไม่อยู่ในระหว่างปรับปรุงโครงสร้างหนี้
 • วงเงินกู้สูงสุด 50,000 บาท สามารถเบิกได้หลายครั้งตามวงเงินที่ยังเหลืออยู่
 • การชำระคืนไม่เกิน 1 ปีนับจากวันที่ทำสัญญากู้
 • ต้องมีการจำนองอสังหาริมทรัพย์ หรือใช้บุคคลค้ำประกัน 2 คน
กู้เงิน ธกส

3. สินเชื่อเพื่อผู้ใช้บริการกับ ธกส

 • เพียงมีเงินฝากกับ ธกส หรือมีสลากออมทรัพย์ ก็สามารถกู้เงินจาก ธกส ได้แล้ว
 • ยอดเงินฝากขั้นต่ำ 10,000  บาท สามารถกู้ได้สูงสุด 90% ของเงินฝาก หรือ สลากออมทรัพย์ที่ใช้ค้ำประกัน
 • อัตราดอกเบี้ยนั้น หากใช้บัญชีเงินฝาก ให้คิดดอกเบี้ย เท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก และบวกเพิ่มอีกร้อยละ 2 ต่อปี แต่หากสลากออมทรัพย์ ก็คิดอัตราดอกเบี้ยตามประกาศของธนาคาร
 • ค่าธรรมเนียมในการกู้ ฉบับละ 200 บาท

หากสนใจในสินเชื่อกู้เงิน ธกส ประเภทใด หรือต้องการรายละเอียด สามารถเข้าไปได้ที่เว็ปไซต์ ธกส ที่นี่ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call center 02-555 0555