กู้เงินเรียน ป โท มีที่ไหนกู้ได้บ้าง มัดรวมให้แล้ว

ปัจจุบันการศึกษาที่ถือว่าเป็นมาตรฐานในสังคมก็คือการเรียนจบปริญญาตรี จริงอยู่ว่าการจบในระดับที่สูง อาจไม่ได้การันตีว่าคุณจะได้เงินเดือนเยอะหรือได้ทำงานในที่ดีดี แต่ทว่าใบปริญญาก็ถือได้ว่าเป็นใบเบิกทาง ให้คุณสามารถมีทางเลือกในการสมัครงานได้มากขึ้น แต่หากคิดว่าปริญญาตรีไม่พอ อยากจะเรียนต่อให้สูงขึ้นในระดับปริญญาโทแล้ว คุณจะหาที่กู้เงินเรียน ป โท ที่ไหนได้บ้าง เรารวบรวมมาให้ค่ะ

กู้เงินเรียน ป โท

สินเชื่อเพื่อการศึกษา 2564 – กู้เงินเรียน ป โท

สำหรับแหล่งสินเชื่อในการขอกู้เงินเรียนระดับปริญญาโทนั้น มีแหล่งสินเชื่อดังต่อไปนี้

 1. กยศ.
 • นับว่าเป็นข่าวดีมาก ๆ ที่ในปี 2564 กองทุน กยศ. จะเปิดให้ผู้ที่ต้องการเรียนในระดับปริญญาโท สามารถกู้ยืมเงินจากกองทุนได้ โดยเข้าข่ายในลักษณะที่ 4 คือ นักเรียน นักศึกษาที่เรียนดี เพื่อสร้างความเป็นเลิศ โดยมอบให้แก่ 4 สาขาดังนี้
 • 1.1 วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบค่าเล่าเรียน/ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา 80,000 บาท ต่อราย ต่อปี
 • 1.2เกษตรศาสตร์ มอบค่าเล่าเรียน/ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา 100,000 บาท ต่อราย ต่อปี
 • 1.3 สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ และเภสัชศาสตร์ มอบค่าเล่าเรียน/ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา 150,000 บาท ต่อราย ต่อปี
 • 1.4 แพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ และทันตแพทยศาสตร์ มอบค่าเล่าเรียน/ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา 200,000 บาท ต่อราย ต่อปี
 • ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ หรือโทร 02-0164888, 0942126431-45

2. ธนาคารกรุงไทย

 • สินเชื่อเพื่อการศึกษาในประเทศ เช่น ค่าเล่าเรียน ค่าอุปกรณ์ในการศึกษา ในสถาบันการศึกษาที่ทางราชการรับรอง
 • ให้กู้เพื่อการศึกษาในวงเงินสูง
 • วงเงินให้กู้ ตามค่าใช้จ่ายจริง
 • คุณสมบัติของผู้กู้ ต้องเป็นบิดาหรือมารดา หรือผู้ปกครอง ญาติของนักศึกษา หรือเป็นตัวนักศึกษาเองที่ทำงานแล้วแต่ต้องการศึกษาต่อ โดยต้องมีรายได้แน่นอน หรือประกอบธุรกิจส่วนตัว
 • อัตราดอกเบี้ย ตามหลักประกัน
 • ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ หรือโทร 02-1111111
ก ยศ. ป.โท เงื่อนไข

3. ธนาคารไทยพาณิชย์

 • สินเชื่อเพื่อการศึกษาและสินเชื่อเพื่อการรักษาพยาบาล
 • สมัครง่ายผ่าน SCB Easy App
 • วงเงินอนุมัติ ตามเอกสารแสดงค่าใช้จ่าย สูงสุดไม่เกิน 2 ล้านบาท
 • ได้สินเชื่อแล้ว สามารถกลับมาขอได้อีก ตามความสามารถในการชำระคืน
 • ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน
 • ผ่อนได้นานสูงสุด 60 เดือน เดือนละเท่า ๆ กัน
 • บิดามารดา สามารถกู้ให้บุตร หรือตัวคุณกู้เพื่อเป็นค่าเล่าเรียนของคุณเอง
 • ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ หรือโทร 02-7777777

4. ธนาคารออมสิน

 • สินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์ เป็นสินเชื่ออเนกประสงค์ เพื่อรองรับความต้องการทุกประเภท
 • วงเงินให้กู้ ขึ้นอยู่กับหลักประกัน ได้แก่
 • บุคคลค้ำประกัน ให้กู้รายละไม่เกิน 300,000 บาท
 • หลักทรัพย์ค้ำประกัน ให้กู้ไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยอัตราให้กู้แบ่งเป็น
 • หลักทรัพย์ที่ดินพร้อมอาคาร ให้กู้ไม่เกิน 90% ของราคาประเมิน
 • ห้องชุด ให้กู้ไม่เกิน 85% ของราคาประเมิน
 • ที่ดิน ให้กู้ไม่เกิน 80% ของราคาประเมิน
 • ระยะเวลาผ่อนชำระ หากไม่เกิน 300,000 บาท ระยะเวลาผ่อนไม่เกิน 7 ปี แต่หากเกิน 300,000 บาท ระยะผ่อนไม่เกิน 25 ปี
 • ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ หรือโทร 1115

นอกจากแหล่งกู้เงินเรียน ป โท เหล่านี้แล้วคุณ ๆ ยังสามารถทำเรื่องขอกู้เงินในประเภท สินเชื่อส่วนบุคคล เพื่อการใช้จ่ายอเนกประสงค์ ตามความต้องการของคุณเอง จากธนาคารอื่น ๆ ได้เช่นกันค่ะ เช็คที่นี่ ค่ะ