กู้เงินเพื่อการศึกษา กองทุนเพื่อให้ทุกคนได้เรียน

การศึกษา ถือได้ว่าเป็นใบเบิกทางอย่างหนึ่ง เพื่อให้คุณมีชีวิตที่ดีขึ้น มีทางเลือกในชีวิตมากขึ้น เปิดโอกาสในชีวิตให้กว้างไกลมากขึ้นด้วยการศึกษา ดังนั้นหากคุณไม่จำเป็นต้องดิ้นรนมาก แต่ก็สามารถเรียนหนังสือได้สบาย ๆ จงกอดโอกาสนี้ไว้ให้แน่น ๆ ตั้งใจเรียนให้มาก เพราะมีคนอีกจำนวนมากที่ไม่สามารถทำได้เช่นนี้ แต่ก็ใช่ว่าจะดับฝันตัวเองไปเลยนะคะ เพราะว่าคุณหรือครอบครัวยังสามารถกู้เงินเพื่อการศึกษา หรือจะเรียกให้เต็มก็คือ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) มีรายละเอียดอย่างไรมาติดตามกันค่ะ

สินเชื่อเพื่อการศึกษา scb

สินเชื่อเพื่อการศึกษาคือ? กู้เงินเพื่อการศึกษา

สินเชื่อเพื่อการศึกษาคือ การทำเรื่องขอสินเชื่อหรือขอกู้เงินจากสถาบันการเงินเอกชน หรือกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ก็ได้ แต่ในที่นี้เราจะมาให้ข้อมูลของ กยศ.กัน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  1. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) มีฐานะเป็นนิติบุคคล อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง
  2. วัตถุประสงค์ ให้นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนสามารถกู้เงินยืมเรียนได้ ในสาขาที่เป็นความต้องการหลัก หรือมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ
  3. กยศ. มีการให้กู้ยืมสำหรับนักเรียน นักศึกษาสำหรับปี 2564 ใน 4 ลักษณะ คือ
  • ลักษณะที่ 1 ขาดแคลนทุนทรัพย์ รายได้ครอบครัวต่อปีไม่เกิน 360,000 บาท ระดับการศึกษา ตั้งแต่ ม.ปลาย ไปจนถึงปริญญาตรี สามารถกู้ยืมได้ทั้งค่าเรียนและค่าครองชีพ, ระยะเวลาชำระคืน 15 ปี, ระยะเวลาปลอดหนี้หลังจบการศึกษา 2 ปี, อัตราดอกเบี้ย 1% ต่อปี
  • ลักษณะที่ 2 ศึกษาในวิชาที่เป็นความต้องการหลักของประเทศ ระดับการศึกษา ตั้งแต่ ปวช. ไปจนถึงปริญญาตรี สามารถกู้ยืมค่าเรียนได้ ส่วนค่าครองชีพและการได้รับการลดดอกเบี้ย เป็นในกรณีรายได้ครอบครัวต่อปีไม่เกิน 360,000 บาท, ระยะเวลาชำระคืน 15 ปี, ระยะเวลาปลอดหนี้หลังจบการศึกษา 2 ปี, อัตราดอกเบี้ย 1% ต่อปี หรือลดดอกเบี้ย 0.75% ต่อปี
สินเชื่อ เพื่อการศึกษากสิกรไทย
  • ลักษณะที่ 3 ศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลนหรือกองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ ระดับการศึกษา ตั้งแต่ ปวช. ไปจนถึงปริญญาตรี สามารถกู้ยืมค่าเรียนได้ ส่วนค่าครองชีพและการได้รับการลดดอกเบี้ย เป็นในกรณีรายได้ครอบครัวต่อปีไม่เกิน 360,000 บาท, ระยะเวลาชำระคืน 15 ปี, ระยะเวลาปลอดหนี้หลังจบการศึกษา 2 ปี, อัตราดอกเบี้ย 1% ต่อปี หรือลดดอกเบี้ย 0.75% ต่อปี
  • ลักษณะที่ 4 เรียนดีเพื่อสร้างความเป็นเลิศ ระดับการศึกษา ปริญญาโท สามารถกู้ยืมค่าเรียนได้ ส่วนค่าครองชีพและการได้รับการลดดอกเบี้ย เป็นในกรณีรายได้ครอบครัวต่อปีไม่เกิน 360,000 บาท, ระยะเวลาชำระคืน 10 ปี, ระยะเวลาปลอดหนี้หลังจบการศึกษา 1 ปี, อัตราดอกเบี้ย 1% ต่อปี หรือลดดอกเบี้ย 0.5% ต่อปี
  • สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

4. เปลี่ยนระบบการให้กู้ยืม จากเดิม เปลี่ยนเป็นระบบ Digital Student Loan Fund system : DSL

5. ขั้นตอนการให้กู้ยืม ได้แก่ ลงทะเบียนขอรหัสผ่าน, ยื่นแบบคำขอกู้ยืม, ทำสัญญากู้ยืม, โอนเงินกู้ยืม, การยกเลิกสัญญากู้ยืม โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

นอกจากการกู้เงินเพื่อการศึกษา ผ่านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) แล้ว คุณก็ยังสามารถกู้ยืมผ่านสถาบันการเงินอื่น ๆ ได้เช่นกันนะคะ ดูรายละเอียด คลิก แล้วอย่าลืมคว้าโอกาศแห่งการศึกษาไว้ให้มั่นนะคะ เพื่ออนาคตของคุณเองค่ะ