กู้เงินออมสิน ส่องสินเชื่อออมสินที่ยังเปิดให้กู้ เช็คเลย!

ธนาคารออมสิน ถือได้ว่าเป็นธนาคารลำดับแรก ๆ ที่ผู้คนจะนึกถึง ในเวลาต้องการเงินกู้ และการกู้เงินออมสิน ยังมีมากมายหลายประเภทให้เลือกอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็น สินเชื่อออมสิน สำหรับแม่ค้า หรือ สินเชื่อออมสินเสริมพลังฐานราก ที่เปิดโอกาสให้พ่อค้าแม่ขายที่เป็นประเภทแผงเร่หาบลอยก็สามารถที่จะทำเรื่องขอกู้เงินกันได้ จะมีกี่แบบ อะไรกันบ้าง มาติดตามกันได้เลยค่ะ

กู้เงินออมสิน

กู้เงินออมสิน สินเชื่อออมสินเสริมพลังฐานราก มีกี่แบบ รายละเอียดอย่างไร

การกู้เงินจากออมสิน มีการออกแบบสำหรับลูกค้ารายย่อย หรือลูกค้าที่เป็นฐานรากของประเทศ โดยมีการออกแบบเงินกู้อยู่ 5 ประเภท ดังนี้

 1. ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ด้วยวิธีรวมหนี้
 • สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้จนถึงสิ้นปี 2564 นี้
 • โดยสามารถนำสินเชื่อบ้านรวมหนี้กับสินเชื่อรายย่อย ที่ไม่หลักประกัน เช่น บัตรเครดิต, บัตรกดเงินสด เฉพาะสินเชื่อที่มีกับธนาคารออมสินเท่านั้น
 • ทำให้ไม่เสียประวัติข้อมูลเครดิตบูโร
 • ช่วยทำให้ลดภาระหนี้ ทั้งค่างวดและดอกเบี้ย
 • ยังสามารถใช้วงเงินบัตรเครดิต หรือสินเชื่อบุคคลที่เหลืออยู่ได้ตามปกติ

2. สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน เพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ

 • เป็นสินเชื่อที่ออมสินปล่อยสินเชื่อ 50,000 ปี 64 เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบที่เกิดจากการประกอบอาชีพ หรือการอุปโภคบริโภค แต่ต้องไม่นำไปชำระหนี้ในระบบ
 • โดยให้กู้ตามจริง และตามความสามารถในการชำระ รายละไม่เกิน 50,000 บาท
 • อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 1 ต่อเดือน
 • ชำระคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี

3. สินเชื่อ Street food

 • บ้านเราอาหารการกินอุดมสมบูรณ์ จะพบร้านอาหารแสนอร่อยมากมาย และพ่อค้าแม่ค้าเหล่านี้ ก็สามารถกู้เงินจากธนาคารออมสินได้เช่นกัน
 • การให้สินเชื่อก็เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานในการประกอบธุรกิจ และเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้แก่ร้าน
 • โดยให้กู้ตามความจำเป็น และความสามารถในการชำระคืน
 • ให้กู้ในวงเงินสูงสุด 3 ล้านบาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทธุรกิจของคุณ เช่น เป็นธุรกิจห้องแถว หรือธุรกิจ SMEs
 • อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศของธนาคาร

4. สินเชื่อเพื่อพัฒนาชนบท

 • เหมาะกับกลุ่มองค์กรชุมชน หรือธุรกิจ OTOP หรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
 • เพื่อยกระดับชีวิตของผู้คนในชนบทให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
 • ให้กู้ตามความจำเป็น และความสามารถในการชำระเงินของกลุ่ม
 • วงเงินสูงสุดที่ให้กู้ไม่เกิน 1,000,000 บาท
 • อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศของธนาคาร

5. สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน

 • จุดเด่นของสินเชื่อประเภทนี้ เพื่อให้ผู้ขอสินเชื่อให้เป็นเงินทุน, เป็นเงินหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ, เป็นค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพ, เพื่อชำระหนี้สินอื่น แต่ต้องไม่นำไปปิดหนี้เดิมที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
 • ให้กู้ตามความจำเป็น และความสามารถในการชำระเงิน แต่ไม่เกินรายละ 200,000 บาท
 • อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศของธนาคาร
 • โดยระยะเวลาการชำระคืนนั้น หากเป็นเงินกู้ระยะสั้น ให้มีการทบทวนวงเงินกู้ทุกปี
 • ส่วนเงินกู้ระยะยาว ให้กู้ได้สูงสุด ไม่เกิน 8 ปี หรือ 96 งวด แต่ก็สามารถกู้ในระยะเวลาที่นานกว่านี้ได้ แต่ทั้งนี้ต้องมีหลักทรัพย์มาค้ำประกันเพิ่มเติม

หากคุณสนใจกู้เงินออมสินในสินเชื่อโครงการใด สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่ หรือโทรติดต่อ Call center ที่เบอร์ 1115