กู้เงินสหกรณ์ แหล่งกู้สำหรับข้าราชการ

สำหรับข้าราชการแล้ว มีแหล่งเงินกู้ที่ให้เฉพาะอยู่มากมายเลยทีเดียวค่ะ เช่น ธนาคารทหารไทย ซึ่งส่วนใหญ่จะเน้นข้าราชการทหาร หรือธนาคารกรุงไทย ที่จะเน้นข้าราชการและผู้ที่รับเงินเดือนผ่านธนาคาร นอกจากนี้แล้ว สำหรับข้าราชการเองย่อมมีการส่งเสริมให้เป็นสมาชิกของสหกรณ์สำหรับส่วนต่าง ๆ ของตนเอง แต่ในบทความนี้เราจะพามากู้เงินสหกรณ์ พม. (สหกรณ์ออมทรัพย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) รายละเอียดจะเป็นอย่างไรบ้าง มาติดตามกันที่ด้านล่างนะคะ

กู้เงินสหกรณ์

เงินสหกรณ์ คือ – กู้เงินสหกรณ์

สหกรณ์ ได้เริ่มดำเนินการขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2495 จากการที่ข้าราชการได้รับเงินเดือนขึ้น หรือตกเบิกในแต่ละปี นำเงินมาสมทบเป็นทุนกลาง หากใครมีเรื่องเดือดร้อนก็สามารถทำเรื่องขอยืมเงินทุนกลางนี้ได้ และด้วยความคิดแบบนี้ก็ทำให้มีการดำเนินกิจการมาเรื่อย ๆ จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2518 ในสมัยคุณอร่าม สุทธะพินทุ เป็นประธานกรรมการ ได้เห็นว่ากิจการสหกรณ์มีการเติบโตมากขึ้น ตลอดจนเงินทุนก็มากขึ้นเป็นจำนวนมาก จึงได้แยกออกมาเป็นสำนักงานแบบเอกเทศ มีการจัดจ้างเจ้าหน้าที่โดยใช้งบประมาณของทางสหกรณ์เอง และมีการดำเนินงานมาเรื่อย ๆ

สหกรณ์มีการดำเนินงานออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ ๆ คือ

 1. บริการเงินฝาก
 2. บริการสินเชื่อ
 3. สวัสดิการสงเคราะห์

โดยแต่ละส่วนมีรายละเอียดดังนี้

 1. บริการเงินฝาก
 • มีการรับฝากเงินสหกรณ์ พร้อมให้ดอกเบี้ย คล้ายกับการรับฝากเงินของธนาคารนั่นเอง โดยแบ่งเป็น
 • บัญชีรับฝากประจำ ซึ่งในตอนนี้อยู่ในช่วงระหว่างปิดรับการฝากเงิน
 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ โดยให้ดอกเบี้ย 1.75% ต่อปี
ดอกเบี้ยสหกรณ์ข้าราชการ

2. บริการสินเชื่อ แบ่งการกู้เงินออกเป็น 2 ส่วนดังนี้

2.1 การกู้เงินสำหรับสมาชิกสหกรณ์ -ข้าราชการ

 • เงินกู้สามัญ วงเงินสูงสุด 2.5 ล้านบาท ส่งชำระได้ 240 งวด ภายในอายุ 65 ปี เมื่อชำระไปแล้วอย่างน้อย 6 งวด สามารถกู้ใหม่ได้ อัตราดอกเบี้ย 6.25% ต่อปี
 • เงินกู้ฉุกเฉิน วงเงิน 3.5 ของรายได้ แต่ไม่เกิน 150,000 บาท ส่งชำระได้ 12 งวด เมื่อชำระไปแล้วอย่างน้อย 1 งวด สามารถกู้ใหม่ได้ อัตราดอกเบี้ย 6.25% ต่อปี
 • เงินกู้พิเศษ วงเงิน 2.5 ล้านบาท หรือ 75% ของราคาประเมิน ส่งชำระได้ 240 งวด อัตราดอกเบี้ย 6.00% ต่อปี
 • เงินกู้อื่น ๆ เช่น เงินกู้สามัญเพื่อการซื้อรถยนต์-รถจักรยานยนต์, เงินกู้เพื่อประกอบวิชาชีพ, เงินกู้เพื่อการรักษาพยาบาล เป็นต้น อัตราดอกเบี้ย 4.00% ต่อปี
 • เงินกู้สามัญเพื่อเหตุภัยพิบัติจากธรรมชาติ วงเงินสูงสุด 500,000 บาท ส่งชำระได้ 24 งวด เมื่อชำระไปแล้วอย่างน้อย 12 งวด สามารถกู้ใหม่ได้ อัตราดอกเบี้ย 3.00% ต่อปี

2.2 การกู้เงินสำหรับสมาชิกสหกรณ์ – พนักงานราชการ, ลูกจ้างชั่วคราว

 • เงินกู้ฉุกเฉิน วงเงิน 3.5 เท่าของรายได้ แต่ไม่เกิน 150,000 บาท และต้องไม่เกินค่าหุ้นที่มีอยู่ หากเกินต้องมีคนค้ำ 1 คน ซึ่งไม่ใช่พนักงานราชการหรือลูกจ้างชั่วคราว ส่งชำระได้ไม่เกิน 12 งวด ส่งแล้ว 1 งวดสามารถขอกู้ใหม่ได้
 • กู้เงินค่าหุ้นตัวเอง ได้ 100% ของหุ้นที่มีอยู่
 • กู้เพื่อค่ารักษาพยาบาลและเหตุจากภัยธรรมชาติได้

2.3 ขั้นตอน

 • ยื่นคำขอกู้ได้ไม่เกินวันที่ 10 ของทุกเดือน
 • คณะกรรมการพิจารณาคำขอวันที่ 12 ของทุกเดือน

3. สวัสดิการสงเคราะห์

 • มีการสงเคราะห์ใน 4 กรณีคือ สมาชิกถึงแก่กรรม, คู่สมรสถึงแก่กรรม, บิดามารดาของสมาชิกถึงแก่กรรม และ ประสบอัคคีภัย

ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดกู้เงินสหกรณ์เพิ่มเติมได้ที่นี่ คลิกเลย หรืออยากจะมองหาสินเชื่อจากธนาคารต่าง ๆ เพื่อข้าราชการ ก็สามารถเช็คได้ คลิกที่นี่ ค่ะ