กู้เงินสลากออมสิน เพียงมีสลากชีวิตก็สุขสันต์

ชีวิตคนเรามีขึ้นและก็มีลงอยู่เสมอค่ะ เวลาขึ้นก็อย่าเหลิง ใช้จ่ายตามสมควร และเก็บเงินไว้ในยามจำเป็น แต่หากเป็นช่วงขาลงก็อย่าท้อค่ะ สู้สุดใจ ทำแต่ความดี อย่าหลงเดินทางชั่วนะคะ และหากเกิดเหตุฉุกเฉินที่ต้องการเงินด่วน ๆ มาใช้ ทราบหรือไม่คะว่า สมุดคู่ฝากออมสินกับสลากออมสินของตัวคุณเอง สามารถนำมากู้เงินสลากออมสินได้ กับสินเชื่อชีวิตสุขสันต์ ที่ธนาคารออมสิน รายละเอียดจะเป็นอย่างไรมาติดตามกันค่ะ

กู้เงินสลากออมสิน

สินเชื่อออมสิน – กู้เงินสลากออมสิน

เป็นอีกทางเลือกสำหรับคนที่ต้องการแหล่งสินเชื่อ เพราะเดิมทีที่เราอาจฝากเงินไว้ในรูปแบบสลากออมสิน เพื่อเป็นการเสี่ยงโชคจากการจับรางวัลในแต่ละงวด แต่เมื่อเกิดเหตุจำเป็นที่ต้องการใช้เงิน แต่ไม่อยากจะถอนสลากออกมา ก็สามารถจะนำสลากใบดังกล่าวเป็นตัวค้ำประกันการขอสินเชื่อได้ มีรายละเอียดดังนี้ค่ะ

 1. จุดประสงค์ เพื่อใช้จ่ายอเนกประสงค์ตามต้องการ ไม่ว่าจะเป็นงานแต่ง งานบวช ค่าเล่าเรียนลูก หรืออื่น ๆ
 2. ประเภทและวงเงินการกู้ แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะคือ
 • เงินกู้ระยะยาว ไม่เกิน 20 ล้านบาท
 • เงินกู้เบิกเกินบัญชี ไม่เกิน 10 ล้านบาท
 • โดยหากเป็นสลากออมสิน ให้กู้สูงสุด 95% ของมูลค่าสลากออมสินพิเศษ ซึ่งไม่ต้องพิจารณาถึงมูลค่าเมื่อครบกำหนด แต่หากเป็นสมุดเงินฝาก ให้วงเงินไม่เกิน 95 ของยอดเงินคงเหลืออัตราดอกเบี้ย เป็นไปตามประกาศของธนาคารฯ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นและงวดของสลากออมสินแต่ละชุด

3. อัตราดอกเบี้ย เป็นไปตามประกาศของธนาคารฯ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นและงวดของสลากออมสินแต่ละชุด

4. ระยะเวลาการชำระเงิน

 • หากเป็นเงินกู้ระยะยาว ให้ชำระเป็นรายเดือน หรือหากต้องการจะผ่อนส่งดอกเบี้ยแต่ละงวดกับเงินต้นเพียงเล็กน้อย ก็อยู่ที่ธนาคารพิจารณาจากความสามารถในการชำระคืน หรือหากกู้เพียง 1 ปี ต้องการจ่ายคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยครั้งเดียวในเดือนที่ 12 เลยก็อยู่ที่คณะกรรมการฯ พิจารณา
 • เงินกู้เบิกเกินบัญชี พิจารณาสัญญาทุก ๆ 1 ปี
ใช้สลากออมสินประกันตัว

5. คุณสมบัติ เป็นบุคคลธรรมดา หรือหากเป็นผู้เยาว์ ต้องการนำสลากชื่อตนเองเป็นตัวค้ำประกันก็จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากคุณพ่อคุณแม่เป็นลายลักษณ์อักษรก่อนนะคะ, มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งติดต่อได้ และต้องมีบัญชีฝากเผื่อเรียกของธนาคาร

6. รายละเอียดปลีกย่อยอื่น ๆ

 • กรณีใช้สลากออมสินเป็นประกัน
 • สาขาของสลากกับสาขาที่ทำเรื่องขอกู้เงินต้องเป็นสาขาเดียวกัน
 • สลากต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 1 วัน นับจากวันที่ระบุในสลาก
 • จะใช้ฉบับเดียวหรือหลายฉบับรวมกันก็ได้ แต่มูลค่าการขอสินเชื่อต้องไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท
 • ต้องมอบสลากให้กับธนาคาร พร้อมโอนสิทธิ์การถอนไว้ให้กับธนาคาร
 • ไม่เป็นสลากของผู้เยาว์ ยกเว้นแต่ผู้เยาว์คนนั้นขอสินเชื่อโดยใช้สลากเป็นหลักค้ำประกัน
 • ยังมีสิทธิ์ได้รับดอกเบี้ยและได้รับรางวัลเหมือนเดิม
 • กรณีใช้สมุดเงินฝากออมสินเป็นประกัน
 • ต้องเป็นของผู้กู้ในสาขาเดียวกันกับที่ขอกู้
 • ต้องไม่เป็นของผู้เยาว์ หรือฝากในนามผู้เยาว์
 • ต้องมอบให้ธนาคารยึดถือ และให้โอนสิทธิ์การถอนไว้ให้กับธนาคาร

หากสนใจกู้เงินจากสลากออมสิน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่ หรือโทร 1115 หรือสามารถติดต่อทำเรื่องกับธนาคารในสาขาที่คุณมีบัญชีหรือสลากออมสินอยู่ได้เลย และหากต้องการดูสินเชื่ออื่น ๆ ของธนาคารออมสิน สามารถดูได้ที่บทความนี้ของเราค่ะ คลิก