กู้เงินระยะสั้น 6 แหล่งทุน ปล่อยกู้เพื่อธุรกิจคุณ

สำหรับคุณ ๆ ที่มีกิจการร้านค้า ซึ่งอาจจะมีการขัดสนเงินทองชั่วระยะเวลาหนึ่ง คุณคงแค่ต้องการเงินที่จะมาช่วยแก้ไขสภาพคล่องให้หมุนต่อไปได้ในระยะเวลาสั้น ๆ ดังนั้นเราจึงพาคุณมาหาแหล่งกู้เงินระยะสั้น 6 แห่ง ที่คุณสามารถจะทำเรื่องขอกู้ได้อย่างสะดวก จะมีที่ไหนไปเช็คกันเลยค่ะ

กู้เงินระยะสั้น

สินเชื่อบุคคล ระยะสั้น – กู้เงินระยะสั้น  

เงินกู้ระยะสั้นหรือสินเชื่อระยะสั้น คือ สินเชื่อที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี หรือให้กู้ไม่เกิน 12 เดือน เช่น สินเชื่อบัตรเครดิต หรือสินเชื่อทางการค้า หากคุณมีความประสงค์จะขอกู้เงินในระยะสั้น สามารถขอสินเชื่อได้จากแหล่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

 1. เงินกู้ระยะสั้น – ธนาคารยูโอบี
 • เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง หรือฤดูกาลและเสริมสภาพคล่องของกิจการ 
 • อายุไม่เกิน 1 ปี โดยมีตั๋วสัญญาใช้เงินเป็นเอกสารประกอบ
 • มีกำหนดระยะเวลาชำระคืนที่แน่นอน ตั๋วสัญญาใช้เงินแต่ละฉบับระยะเวลา 30-180 วัน
 • สามารถชำระคืนบางส่วนหรือทั้งหมดได้ก่อนที่ตั๋วจะครบกำหนด
 • วงเงินไม่กำหนดวงเงินสูงสุด ประเภทวงเงิน เฉพาะราย, วงเงินชั่วคราว และวงเงินทบทวนปีต่อปี
 • ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ หรือโทร 02-2851555

2. เงินกู้หมุนเวียนระยะสั้น – ธนาคารไทยพาณิชย์

 • บริการเงินกู้หมุนเวียนระยะสั้น โดยมีตั๋วสัญญาใช้เงินเป็นเอกสารประกอบในการกู้ยืม ภายใต้วงเงินที่ธนาคารกำหนด
 • เหมาะสำหรับผู้ประกอบธุรกิจทั่วไป ใช้เสริมสภาพคล่อง ในการดำเนินธุรกิจ
 • ดอกเบี้ยคำนวณตามยอดการเบิกใช้ และระยะเวลาการกู้
 • สะดวก สามารถส่งคำขอออนไลน์ SCB Easy P/N และรับง่าย ผ่านอีเมล
 • ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ หรือโทร 02-7222222

3. สินเชื่อระยะสั้น – ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

 • บริการสินเชื่อระยะสั้น อำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการในการบริหารสภาพคล่องของกิจการ อาทิเช่น
 • ตั๋วสัญญาใช้เงิน เงินกู้ยืมระยะสั้นมีกำหนดระยะเวลาชำระคืนไม่เกิน 1 ปี มีตั๋วสัญญาใช้เงินเป็นประกัน
 • วงเงินกู้เบิกเกินบัญชี ให้ผู้ประกอบการเปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันและสามารถเบิกถอนเงินเกินบัญชีตามจำนวนที่ตกลงกันไว้ได้
 • ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ หรือโทร 1572
สินเชื่อ ระยะสั้น pantip

4. สินเชื่อเพื่อผู้ซื้อกสิกรไทยแบบคู่ค้าหลายราย – ธนาคารกสิกรไทย

 • เพิ่มสภาพคล่องให้ธุรกิจ ด้วยเงินทุนหมุนเวียนเพื่อนำไปซื้อสินค้าก่อน แล้วชำระเงินทีหลัง ช่วยให้ธุรกิจเติบโตได้ต่อเนื่อง
 • กู้สบาย โดยใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันและอัตราดอกเบี้ยดีกว่าสินเชื่อทั่วไป
 • วงเงินสินเชื่อ พิจารณาตามความต้องการเงินทุนหมุนเวียน ขั้นต่ำ 1 ล้านบาท
 • ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ หรือโทร 02-8888822

5. สินเชื่อ GSB SMEs ส่งเสริมศักยภาพธุรกิจไทย – ธนาคารออมสิน

 • เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ หรือเพื่อลงทุนในทรัพย์สินถาวร
 • มีให้เลือกทั้งวงเงินกู้ระยะสั้น ไม่เกิน 1 ปี ประเภทวงเงิน O/D และ P/N และวงเงินกู้ระยะยาว ไม่เกิน 10 ปี ประเภทวงเงิน L/T
 • ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ หรือโทร 1115

6. สินเชื่อเงินกู้ระยะสั้น – ธนาคารทิสโก้

 • วงเงินกู้เพื่อซื้อที่ดิน พร้อมสร้างอาคารโชว์รูม, โรงงานผลิต, โกดัง และสำนักงาน เตรียมการขยายธุรกิจให้ยั่งยืนในระยะยาว
 • โดยผู้ประกอบการมีส่วนร่วมกำหนดรูปแบบวงเงินที่เหมาะสม กับประเภทธุรกิจของคุณเอง
 • ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ หรือโทร 02-0806000 หรือ 02-6336000

จะเห็นได้ว่าแหล่งกู้เงินระยะสั้นนี้ จะเหมาะประเภทธุรกิจที่ต้องการเงินทุนมาหมุนเวียนในกิจการเพียงระยะสั้น ๆ เท่านั้น หากช่วงนี้ธุรกิจคุณต้องการเงินทุน ลองดูรายละเอียดจากแหล่งทุนที่นำมาฝากกันข้างต้นนะคะ แต่หากต้องการสินเชื่อสำหรับบุคคลทั่วไป เช็คได้ที่นี่ ค่ะ