กู้เงินบำเหน็จตกทอด 6 แหล่ง ให้คุณสุขได้แม้เกษียณ

ใครว่าชีวิตหลังเกษียณต้องห่อเหี่ยวคะ บางคนเหมือนเพิ่งเริ่มเท่านั้น เพราะชีวิตมีอิสระมากขึ้น ไม่ต้องกังวลเรื่องงาน หรือเรื่องลูกหลาน แต่อาจจะกำลังคิดวางแผนทำอะไรเพื่อตนเองและคู่ชีวิตอยู่ก็ได้ค่ะ และถ้าหากมีเอกสารเงินบำเหน็จตกทอดอยู่ คุณก็สามารถนำมากู้เงินบำเหน็จตกทอดได้ ให้ชีวิตหลังเกษียณมีความสุขมากขึ้นตามต้องการ มีแหล่งสินเชื่อที่ไหนบทความนี้รวบรวมมาให้ค่ะ

กู้เงินบำเหน็จตกทอด

บำเหน็จตกทอดคือ – กู้เงินบำเหน็จตกทอด

บำเหน็จตกทอด คือ เงินที่รัฐจ่ายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ทายาทของข้าราชการ หรือทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด หรือผู้รับบำนาญที่ถึงแก่ความตาย ซึ่งจ่ายเป็นเงินครั้งเดียว ซึ่งผู้รับบำเหน็จสามารถนำใบสิทธิใบบำเหน็จตกทอด ไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการกู้เงินกับสถาบันการเงินต่าง ๆ ได้ ซึ่งก็มีแหล่งให้ขอสินเชื่อได้มากมายดังนี้

 1. สินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับผู้รับบำนาญ บำเหน็จรายเดือน และผู้รับบำเหน็จพิเศษรายเดือน – ธนาคารกรุงไทย
 • กู้ง่าย แค่ใช้สิทธิในบำเหน็จตกทอดเป็นหลักประกัน
 • นำไปใช้จ่ายตามความต้องการทั่วไป หรือใช้หนี้ที่มีอยู่กับสถาบันการเงินอื่น ๆ
 • พิเศษ สามารถขอกู้เพิ่มได้
 • ระยะเวลาให้กู้ สูงสุด 30 ปี
 • อัตราดอกเบี้ยต่อปี MLR – 0.375% ต่อปี
 • ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

2. สินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการบำนาญและลูกจ้างประจำ – ธนาคารออมสิน

 • ให้กู้ได้ตามความจำเป็น แต่ไม่เกินเงินบำเหน็จตกทอดที่กรมบัญชีกลาง/สำนักงานคลังจังหวัด รับรองสิทธิ
 • การชำระเงิน ผู้กู้สามารถเลือกส่งชำระไม่ต่ำกว่าดอกเบี้ยเงินกู้ในแต่ละงวดกับเงินต้นบางส่วนได้โดยพิจารณาตามความสามารถในการส่งชำระหนี้ของผู้กู้ หรือ กรมบัญชีกลางหักเงินบำนาญหรือบำเหน็จรายเดือน และเงินได้อื่น เพื่อชำระหนี้ธนาคารเป็นงวดรายเดือน
 • ระยะเวลาให้กู้ สูงสุด 30 ปี
 • ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

3. สินเชื่อสวัสดิการบำเหน็จตกทอด – ธนาคารทหารไทย

 • เป็นสินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการบำนาญทหาร ที่ไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน และไม่กำหนดรายได้ขั้นต่ำ
 • ผู้กู้จะต้องนำหนังสือรับรองสิทธิ์บำเหน็จตกทอดที่ออกโดย กรมบัญชีกลาง หรือสำนักงานคลังจังหวัดมายื่นเป็นหลักประกัน
 • ผ่อนได้นานสูงสุดจนถึงอายุ 90 ปี
 • รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
 • ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่
บำเหน็จตกทอด pantip

4. สินเชื่อข้าราชการบำนาญ – ธนาคารกรุงเทพ

 • วัตถุประสงค์ เพื่อนำไปใช้จ่ายตามต้องการ เช่น ค่าอุปโภคบริโภค ท่องเที่ยว หรือซื้อสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ
 • ใช้หนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดมาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน 
 • ผ่อนน้อย ผ่อนนานสูงสุด 30 ปี 
 • ฟรี! ค่าธรรมเนียมจัดการสินเชื่อ
 • อัตราดอกเบี้ยต่อปี MLR – 0.375% ต่อปี
 • ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

5. สินเชื่อบุคคลเพื่อข้าราชการบำนาญกสิกรไทย -ธนาคารกสิกรไทย

 • ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน
 • ผ่อนนานสูงสุด 30 ปี
 • วงเงินสินเชื่อสูงสุด ไม่เกิน 100% ของจำนวนเงินที่ระบุในหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอด
 • อัตราดอกเบี้ยต่อปีต่ำพิเศษ MRR – 1.15% ต่อปี
 • ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

6. โครงการให้สินเชื่อแก่ข้าราชการบำนาญโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดเป็นหลักประกัน – ธนาคารอาคารสงเคราะห์

 • วัตถุประสงค์เพื่อการซื้อ-สร้าง-ต่อเติม-ไถ่ถอนจำนองบ้าน คอนโดฯ ทาวน์เฮ้าส์ เป็นต้น
 • วงเงินสินเชื่อสูงสุด ไม่เกิน 100% ของจำนวนเงินที่ระบุในหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอด
 • ระยะเวลากู้นานสูงสุด 40 ปี แต่เมื่อรวมอายุผู้กู้ต้องไม่เกิน 75 ปี
 • อัตราดอกเบี้ยต่อปี MRR – 2.25% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา
 • ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

นอกจากนี้ยังมีสินเชื่อสำหรับกู้เงินบำเหน็จตกทอด อีกหลายธนาคารเลยทีเดียว ไว้เราจะรวบรวมมาให้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมกันในโอกาสต่อไปนะคะ