กู้เงินกสิกรไทย โปร.รวมใจสู้ภัยโควิด 19

นาทีนี้ถือว่าเป็นเรื่องวิกฤตจริง ๆ ค่ะ เนื่องมาจากสถานการณ์โควิด 19 ทำให้เราไม่สามารถใช้ชีวิตที่เป็นปกติสุขได้ดังเดิม และงานการที่เคยมีทำ บางท่านก็ต้องตกงานเนื่องจากบริษัทไปต่อไม่ไหวต้องปิดกิจการบ้าง ปลดพนักงานบางส่วนเพื่อความอยู่รอดของบริษัทบ้าง สำหรับพ่อค้าแม่ค้าก็ยอดขายตกต่ำจนเลี้ยงตัวเองและครอบครัวแทบไม่ไหว เปิดร้านต่อบางทียังหาลูกค้าไม่ได้ กำไรหดไม่พอ ต้นทุนยังหายเสียอีก ตอนนี้ไม่เพียงแต่มองหาแหล่งสินเชื่อเพียงอย่างเดียว แต่หากเขามีโปรโมชั่นที่จะช่วยเราได้ มันต้องฮึบกันต่อนะคะ บทความนี้พามากู้เงินกสิกรไทย พร้อมกับโปร.รวมใจสู้ภัยโควิด 19 สู้กันต่อค่ะ จะมีรายละเอียดอย่างไร ติดตามกันค่ะ

กู้เงินกสิกรไทย

วงเงินสินเชื่อพิเศษกสิกรไทย – กู้เงินกสิกรไทย

ทางกสิกรไทย เล็งเห็นถึงความลำบากในเวลานี้ของพ่อค้าแม่ค้า ผู้ประกอบการทั้งหลายทุกท่าน จึงได้ออก 4 มาตรการ สำหรับเจ้าของร้านอาหาร ร้านค้ารายย่อย และธุรกิจ SME เพื่อ รวมใจสู้ภัยโควิด 19 ให้ผ่านไปด้วยกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะ

 1. เงินกู้สู้ไปด้วยกัน
 • อนุมัติง่าย ดอกเบี้ยถูกสุด 3%
 • ระยะเวลาผ่อนชำระ นานสูงสุด 5 ปี ไม่ต้องชำระเงินต้น 3 เดือนแรก
 • วงเงินสินเชื่อ สูงสุด 300,000 บาท
 • อัตราดอกเบี้ย MRR -2.97% (3%)
 • ระยะเวลาสมัคร 15 ก.ค. – 15 ส.ค. 2564 นี้
 • คุณสมบัติ บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย มีกิจการเป็นหลักแหล่งชัดเจน ประกอบกิจการถูกกฏหมายและศีลธรรม มีทรัพยสินถาวรมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท เป็นลูกหนี้ปกติและผ่านเกณฑ์ของ บยส.
 • เอกสารที่ใช้ในการสมัคร สำเนาบัตรประชาชน และใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 • ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่
สินเชื่อกสิกรไทย ไม่มีหลักทรัพย์

2. ช่วยลูกค้าธุรกิจ โดยธนาคารออกมา 2 มาตรการด้วยกันคือ

 • มาตรการที่ 1 สินเชื่อฟื้นฟู
 • หวังให้ธุรกิจได้ไปต่อ
 • เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ รักษาการจ้างงานและฟื้นฟูธุรกิจ ทั้งนี้ ไม่ให้นำเงินสินเชื่อดังกล่าว มาชำระหนี้เดิมที่มีอยู่กับสถาบันการเงินเดิม หรือ Refinance จากสถาบันการเงิน
 • ลูกค้าปัจจุบัน กู้ได้ 30% ของวงเงินสินเชื่อที่มีกับธนาคาร
 • ลูกค้าใหม่ กู้ได้ไม่เกิน 20 ล้านบาท รวมทุกสถาบันการเงิน
 • อัตราดอกเบี้ย 2% ใน 2 ปีแรก โดยอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 5 ปี ไม่เกิน 5% ต่อปี
 • ฟรี! ดอกเบี้ย 6 เดือนแรก
 • คุณสมบัติ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในไทย หากเป็นลูกค้าธนาคารมีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 500 ล้านบาท หรือไม่มีวงเงินสินเชื่อธุรกิจกับสถาบันการเงินทุกแห่ง ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ไม่มีหนี้ NPL ณ สิ้นปี 2562
 • มาตรการที่ 2 พักทรัพย์ พักหนี้
 • ลดภาระเงินต้นและดอกเบี้ย ประคับประคองให้ยังสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้
 • ธนาคารจะไม่ขายหลักประกันให้บุคคลอื่น ภายใน 3-5 ปี
 • สามารถเช่าหลักประกันเพื่อดำเนินธุรกิจต่อได้
 • ฟรี ค่าธรรมเนียมทุกประเภท
 • คุณสมบัติ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในไทย วงเงินสินเชื่อก่อน 1 มี.ค. 2564 ไม่มีสถานะ NPL เมื่อสิ้นปี 2562
 • ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ หรือติดต่อ K-BIZ Contact Center 02-8888822

3. เพิ่มยอดขาย

 • เพิ่มโอกาสได้ลูกค้าใหม่ ยอดขายเพิ่มกับพื้นที่การขายให้กับร้านบน K+ market ในแอปพลิเคชัน K PLUS
 • ทางธนาคารอยู่ในระหว่างเตรียมการ ซึ่งคาดว่าจะสามารถเริ่มได้เร็ว ๆ นี้

4. ช่วยโปรโมต

 • กิจกรรมประชาสัมพันธ์ร้านอาหาร ฟรี บนสื่อธนาคารและสื่อออนไลน์ชื่อดัง ได้แก่ Starvingtime และ BKKMENU.com
 • ติดต่อสอบถามได้ที่ 02-8888888

หากต้องการมองหาเป็นสินเชื่อบุคคลแหล่งอื่น ๆ คลิกที่นี่ หวังเป็นอย่างยิ่งไม่ว่าร้านคุณจะเล็ก หรือกิจการจะใหญ่ จะกู้เงินกสิกรไทยหรือไม่กู้ ก็ขอให้ฝ่าวิกฤต สู้โควิด 19 ไปให้ได้นะคะ