การกู้เงิน ธกส ปี 2564 สินเชื่อเพื่อคุณ

สำหรับเกษตรกรและครอบครัว เชื่อแน่ว่าส่วนใหญ่หากคิดจะฝากเงิน ขอกู้เงิน ท่านต้องนึกถึง ธกส กันแน่ ๆ ค่ะ เพราะที่นี่เปรียบเสมือนเป็นศูนย์รวมของเกษตรกรทั่วประเทศเลยทีเดียว ทั้งนี้ประชาชนทั่วไปเขาก็ให้บริการนะคะ เพียงแต่ว่าเนื้องานส่วนใหญ่จะเอื้อเฟื้อต่อเกษตรกรมากกว่าตามชื่อของธนาคารนั่นเองค่ะ และหากคุณ ๆ ต้องการกู้เงิน ธกส จะมีสินเชื่อแบบไหนกันบ้าง มาติดตามรายละเอียดที่บทความนี้กันได้เลยค่ะ

การกู้เงิน ธกส

ติดต่อสินเชื่อ ธกส – การกู้เงิน ธกส

เมื่อถึงคราวต้องกู้เงิน ธกส ก็เหมือนเป็นที่พึ่งให้เกษตรไทยและบุคคลทั่วไปได้เป็นอย่างดี มีสินเชื่อมากมายรอให้บริการกันอยู่ ดังมีรายละเอียดดังนี้ค่ะ

 1. สินเชื่อรถจักรยานยนต์สร้างรายได้
 • เพื่อซื้อหรือซ่อมแซมรถจักรยานยนต์สำหรับรับจ้าง
 • วงเงินสินเชื่อ ขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 10,000 บาท
 • ฟรี ค่าธรรมเนียมค้ำประกันปีแรก
 • รับสิทธิ์ฝากเงินสงเคราะห์ชีวิต คุ้มครองสินเชื่อและอุบัติเหตุในราคาพิเศษ
 • ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

2. โครงการสนับสนุนสินเชื่อสีเขียว

 • เป็นโครงการสนับสนุนเกษตรอินทรีย์ที่ได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย การใช้พลังงานทางเลือก หรือพลังงานทดแทน หรือพลังงานสะอาด
 • ส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม หรือวิถีชุมชน
 • วงเงินสินเชื่อ เป็นไปตามข้อกำหนดของธนาคาร
 • ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

3. โครงการสินเชื่อเพื่อปรับโครงสร้างการผลิตการเกษตรสู่ความยั่งยืน

 • สนับสนุนการปรับเปลี่ยนการผลิตจากการเกษตรแบบดั้งเดิมไปสู่แบบใหม่ ทั้งนี้เพื่อยกระดับการผลิต
 • ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร เพื่อสร้างความยั่งยืนให้เกษตรกรไทย
 • วงเงินสินเชื่อ ไม่เกินค่าลงทุนที่เกิดขึ้นจริง
 • ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่
สินเชื่อ เงินด่วน ธ ก ส

4. สินเชื่อเพื่อธุรกิจแฟรนไชส์

 • สนับสนุนเงินทุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียนในกิจการที่เกี่ยวกับแฟรนไชส์ เช่น ค่าเช่าที่ดิน, อาคาร
 • ส่งเสริมการลงทุนที่เกี่ยวกับกิจการแฟรนไชส์ ให้เงินทุนสำหรับการทำแฟรนไชส์แรกเข้า เช่น ค่าเช่าร้าน, ค่าตกแต่งร้าน เป็นต้น
 • วงเงินสินเชื่อ ไม่เกินรายละ 10 ล้านบาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของการขอกู้เงิน
 • ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

5. โครงการสินเชื่อเพื่อสวัสดิการพนักงาน ลูกค้า SME เกษตร

 • เป็นพนักงานหรือลูกจ้างประจำของโครงการสินเชื่อ 1 ตำบล 1 SME เกษตร
 • มีรายได้ไม่ต่ำกว่า 7,000 บาทต่อเดือน และผ่านการทดลองงานแล้ว
 • วงเงินอนุมัติ ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ แต่สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาทต่อราย
 • อัตราดอกเบี้ยเพียง 0.75% ต่อเดือน
 • ผ่อนชำระได้นาน ผ่อนได้นานสูงสุด 5 ปี
 • ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

6. สินเชื่อสานฝันเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer)

 • เป็นทายาทเกษตรกร หรือบัณฑิตที่จบการศึกษาใหม่ หรือเกษตรกรรุ่นใหม่ ที่บรรลุนิติภาวะแล้ว แต่อายุไม่เกิน 45 ปี
 • มีความมุ่งมั่น ตั้งใจจริงที่จะสืบสานอาชีพเกษตรกรรม และต่อยอดให้ดียิ่งขึ้น
 • ผ่านการศึกษาหรืออบรมทางด้านการเกษตรมาแล้ว
 • ขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้าของธนาคาร
 • วงเงินอนุมัติ สูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท
 • ระยะเวลาผ่อนชำระ กรณีกู้เป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียน ระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน แต่กรณีกู้เป็นค่าลงทุน ระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี
 • ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

7. สินเชื่อเงินด่วน A-Cash

 • สินเชื่อสำหรับผู้ที่ต้องการเงินด่วน เพื่อใช้ตามความจำเป็นในครอบครัว

8. สินเชื่อเพื่อผู้ใช้บริการฝากเงินกับ ธ.ก.ส.

 • สำหรับลูกค้าผู้มีเงินฝากหรือสลากออมทรัพย์ สามารถขอกู้ได้โดยใช้เงินฝากหรือสลากออมทรัพย์เป็นหลักประการการกู้
 • เพียงมียอดไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท สามารถกู้ได้สูงสุด 90%
 • ทั้งสินเชื่อเงินด่วน A-Cash และสินเชื่อเพื่อผู้ใช้บริการฝากเงินกับ ธ.ก.ส. สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

นี่เป็นเพียงสินเชื่อบางส่วนสำหรับลูกค้าบุคคลเท่านั้น นอกจากนี้ยังมีสินเชื่อสำหรับลูกค้าผู้ประกอบการ และลูกค้าองค์กร สหกรณ์ อีกด้วย ไว้เราจะนำรายละเอียดมานำเสนอการกู้เงิน ธกส เพิ่มเติมในโอกาสต่อ ๆ ไปนะคะ